Basishulp, voor iedereen, dichtbij.

Lokalis

In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of moeilijkheden onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede oplossing vinden. Maar soms worden de problemen zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te vragen.

Lokalis biedt basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. Zo versterken we hun eigen oplossend vermogen in hun directe omgeving, en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zien de mogelijkheden van de mensen, hun omgeving en sociale netwerk, en we bevorderen de inzet hiervan bij het opvoeden en opgroeien.

De hoofddoelstelling van de organisatie is om via de inzet van buurtteams een stabiele gezinssituatie te realiseren of daarin een duurzame verbetering te organiseren voor die gezinnen die dat nodig hebben. Daarbinnen heeft stichting Lokalis specifiek aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en het waarborgen van hun veiligheid.

Het bieden van basishulp is de belangrijkste opdracht van Lokalis. Hierbij werken we volgens een aantal leidende principes: Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren. Het gezin in het dagelijks leven is het uitgangspunt. De inhoud (het gezin) staat centraal, niet het systeem. Veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens.

Marenne van Kempen

Bestuurder van Lokalis, buurtteamaanbieder in Utrecht:

‘Het is tijd om te versnellen in de richting van preventie’

‘Dit is een wereldbaan’, zegt Marenne van Kempen van Lokalis, de Utrechtse organisatie die achttien buurtteams voor jeugd & gezin plus twee teams verbonden aan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs onder haar hoede heeft. Die wereldbaan dankt ze naar eigen zeggen vooral aan de heldere visie en consequente keuzes van de gemeente Utrecht. Na vier jaar pionieren wordt de noodzaak van integraal werken in de wijk steeds meer bevestigd.

Familiegroepsplan


In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of moeilijkheden onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede oplossing vinden. Maar soms worden de problemen zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te vragen. Lokalis biedt basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. Zo versterken we hun eigen oplossend vermogen in hun directe omgeving, en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zien de mogelijkheden van de mensen, hun omgeving en sociale netwerk, en we bevorderen de inzet hiervan bij het opvoeden en opgroeien.

Familiegroepsplan


We werken samen met gezinnen om de beste oplossingen vinden. Daar maken we een plan voor. U mag natuurlijk ook zelf een plan maken. Een familiegroepsplan is daar een mooi voorbeeld van. De gezinswerker kan u daarbij ondersteunen als u dat wilt.