Werken bij lokalis

paulijne en Sharonpaulijne en Sharon

Werken bij Lokalis betekent samen met je collega’s en andere professionals in de wijk verantwoordelijkheid nemen voor ons werk met gezinnen, in de wijk en voor de stad. Effectief samenwerken en het gezamenlijk resultaat voorop stellen is essentieel in deze organisatie. Soms heb je te maken met tegengestelde belangen en loyaliteiten, of met verschillende normen en waarden. Je hebt aandacht voor en bent nieuwsgierig naar deze verschillende perspectieven. Er ligt veel verantwoordelijkheid bij gezinswerkers. In crisissituaties heb jij het lef om beslissingen te nemen.

Je werkt in een jonge, zich volop ontwikkelende organisatie, waarin van elkaar en van anderen leren, een belangrijke plaats heeft. Je eigen handelen reflecteren en hiervan leren speelt dan ook een grote rol. De teams hebben allen een wijk als werkgebied. Ons beleid is dat je niet werkt in je eigen woonwijk of in een buurt waar je sociaal sterk mee verbonden bent.

Gezinswerkers hebben een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding, en een Big of SKJ registratie (of uitzicht daarop). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg en je krijgt voor je werk het gebruik van een smartphone en een laptop.

Vacatures


Al onze vacatures maken we bekend via onze website. Kijk hieronder of er een uitdagende functie voor je is. Ook via LinkedIn kun je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures.

Solliciteren


Wil je solliciteren bij Lokalis? Bekijk onze vacature(s).

Ons beleid is dat je niet werkt in je eigen woonwijk of in een buurt waar je sociaal sterk mee verbonden bent.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren bij Lokalis gaat waarschijnlijk anders dan je gewend bent bij andere organisaties. 

Na de briefselectie volgt een gesprek samen met een aantal medekandidaten. We willen elkaar goed leren kennen en in gesprek kunnen over je wens en geschiktheid om bij te dragen aan basishulp in Utrecht. Tevens willen we je, al is het summier, een ervaring geven van het werken binnen Lokalis. Dit is een eerste sollicitatieronde.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Je wordt samen met een aantal medekandidaten uitgenodigd en we starten met een korte introductie van Lokalis.
• Vervolgens ga je met twee gezinswerkers en je medekandidaten in gesprek over gezinnen en casuïstiek.
• Tijdens dit casuïstiekoverleg hebben jullie om de beurt een (kort) individueel sollicitatiegesprek met een teammanager.

Als we je geschikt vinden als gezinswerker voor Lokalis en je wilt door voor een tweede ronde, dan volgt een sollicitatiegesprek bij één van de achttien buurtteams voor Jeugd en Gezin. Daar maak je kennis met de collega's van het team en wordt onder andere gekeken of er een klik is met de wijk en het team.

Solliciteren in tijden van COVID-19
Helaas kan door de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19, de gezamenlijke eerste ronde niet doorgaan op locatie. Daarom is er voor gekozen om de eerste ronde online via Teams te doen. Het is de bedoeling dat je deelneemt aan de sollicitatieronde op de laptop, maar jouw mobiel erbij houdt omdat je tijdens deze ronde een casus krijgt  gemaild om gezamenlijk te bespreken.

Functies


Lokalis kent een aantal functies.

Gezinswerker

Gezinswerkers bieden generalistische basiszorg op maat aan gezinnen en jeugdigen. Gezinswerkers werken op uiteenlopende gebieden, van  opvoed- en opgroeiproblematiek tot financiële problemen, en van echtscheidingsproblematiek tot begeleiding van mensen met een beperking. Bij de begeleiding betrek je het netwerk van het gezin en waar nodig professionals uit de wijk.

Teammanager

Teams staan onder leiding van een teammanager op afstand, die deel uitmaakt van het managementteam van Lokalis. De teammanager richt zich op het ondersteunen, coachen, inspireren en bewaken van de werkzaamheden van de teams Jeugd & Gezin, waardoor zij in staat worden gesteld generalistische basiszorg te verrichten. Daarnaast heeft de teammanager een verantwoordelijkheid in wijk- en stedelijke opdrachten. 

Staf en ondersteuning

Lokalis heeft een kleine staf van adviseurs in Financiën, P&O, ICT, Communicatie en Kwaliteit & verantwoording. Daarnaast worden teammanagers ondersteund door managementassistenten. Een aantal teams wordt ondersteund door een voordeurmedewerker.  

Angela en Elleke

Angela de Kruijff & Elleke de Graaf

Jarenlang denkt Angela dat haar zoon Peter moeilijk opvoedbaar is. Ze twijfelt aan haar capaciteiten als moeder. Ze baant zich een web door de wirwar aan hulpverlenende instanties en komt uiteindelijk terecht bij Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk.