Basishulp, voor iedereen, dichtbij.

Buurtteams

Lokalis biedt basishulp via de buurtteams jeugd & gezin in de stad Utrecht. In de stad hebben we 18 buurtteams die hulp bieden binnen specifieke postcodegebieden. Het Buurtteam VO & SO werkt op en met middelbare scholen, en het Buurtteam MBO werkt op diverse locaties van mbo-scholen in Utrecht.


De klant is altijd ons vertrekpunt. De vraag of het probleem van het gezin of de jongere is het startpunt. Zij beslissen welke oplossing het meest helpend is voor hun situatie. Lokalis helpt hen om die oplossing te bereiken. We staan dus naast de klant, zonder daarbij de expertise van de professional uit het oog te verliezen.

De regie van de klant is stevig verankerd in de visie en werkwijze van de buurtteams. Naast het leveren van goede basishulp komen de doelen en prioriteiten van ieder buurtteam voort uit de vraagstukken en kansen binnen de buurt.

Verhalen over basishulp

Ik vertel

Suzanne & Quintus Thies

Samen op pad

Suzanne is moeder van een 14-jarige tweeling. Een van de jongens heeft autisme. Haar zoon van 7 vertoont ‘ander’ gedrag en haar man worstelt met een postraumatsche stressstoornis (PTSS). Stchtng MEE ondersteunt het gezin. Vanwege de transite neemt gezinswerker Quintus Thies, van Buurteam De Meern, de begeleiding over.