Stage


Kinderen, jongeren en gezinnen begeleiden met hun vragen over opvoeden, schulden, gedragsproblematiek van kinderen, omgaan met een beperking, psychische klachten, echtscheiding, huiselijk geweld en meer. Elk elke dag contact met klanten, met je buurtteamcollega’s en met andere professionals in het sociaal domein. En met een positieve houding uitgaan van de mogelijkheden van elk gezin, zodat jij ze helpt om hun situatie duurzaam te verbeteren.

Dat is stage lopen bij Lokalis!

Stage bij Lokalis


Stagemogelijkheden vanaf september 2021

Jouw stage
Je loopt stage als gezinswerker bij een van onze buurtteams Jeugd en Gezin.

Jij begeleidt, onder verantwoordelijkheid van je praktijkbegeleider, gezinnen uit een buurt of wijk in Utrecht. Samen met de klant maak je een gezinsplan. Daarna begeleidt je kinderen, jongeren en gezinnen om weer regie over hun eigen leven te hebben. Je sluit aan bij hun vragen en wensen. En je helpt ze bij het bedenken van hun doelen en begeleidt bij het zoeken naar oplossingen. Je betrekt anderen die belangrijk zijn, zoals het netwerk van het gezin of de informele zorg in de wijk. En waar nodig werk je samen met aanvullende hulp.

Omdat je met zoveel verschillende onderwerpen en leeftijden te maken krijgt, is het belangrijk dat je niet in de stress raakt wanneer je iets niet weet, maar dat je goed kan zoeken en veel vragen durft te stellen. In een buurtteam werk je daarom nauw samen met je collega’s, met een teammanager op afstand. Je maakt gebruik van je eigen vakkennis en van de specifieke vakkennis van je collega’s. Daarnaast werk je veel samen met partners in de wijk of betrek je specialisten uit de aanvullende hulp.

Begeleiding
Je krijgt een takenpakket op maat, dat past bij de doelstelling van je stage. Een ervaren gezinswerker begeleidt je in de praktijk om te groeien in de functie. Deze praktijkbegeleider ondersteunt je bij het behalen van die doelstellingen en houdt rekening met jouw leerproces. De begeleiding bestaat in elk geval uit inwerk- en begeleidingsgesprekken, evaluatie en beoordeling.

Jij levert een grote bijdrage aan de opdrachtformulering, het begeleidingsproces en de uitvoering van de werkzaamheden. En je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van de opdracht.

Van jouw onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij de eisen, die gesteld worden aan een stage duidelijk kenbaar maakt aan alle betrokken partijen. Daarnaast wordt van de onderwijsinstelling verwacht dat zij een begeleider aanwijst die als aanspreekpunt namens de onderwijsinstelling optreedt voor alle betrokkenen. De opleiding is er verantwoordelijk voor dat de stagiair(e) voldoende toegerust is om aan de stage te beginnen.

Jij bent…

 • student bij een Hbo-opleiding Social Work (SPH, MWD) of Ecologische- / Ortho- Pedagogiek in het 3e leerjaar. Na deze opleiding voldoe je aan de criteria om je te laten registreren als Jeugd- en Gezinsprofessional (SKJ registratie).
 • een stagiair(e) die in het 3e leerjaar praktijkervaring op wil doen.
 • langer dan 40 weken en minimaal 24 uur per week (stage inclusief praktijkopdrachten)beschikbaar, maar bij voorkeur 32 uren per week.
 • student aan een regionale onderwijsinstelling.

Jij hebt…

 • basiskennis van verschillende leefgebieden, leeftijden en doelgroepen. Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.
 • veerkracht. Je bent sociaal vaardig. Je kunt tegen een stootje, kunt omgaan met tegengestelde belangen en je bent flexibel en cultuursensitief. Je werkt oplossingsgericht en vanuit het sociale netwerk van het gezin.
 • analytisch vermogen. Je kunt je eigen handelen reflecteren en hiervan leren.
 • Je bent gericht op effectief samenwerken met je collega’s en stelt het gezamenlijk resultaat voorop.
 • voor aanvang van de stage een VOG (niet ouder dan 3 maanden) voor werkzaamheden in de zorg of welzijn. Als je nog geen VOG hebt, wordt deze bij jouw aanmelding door afdeling P&O aangevraagd.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar stagiaires met een niet-westerse culturele achtergrond.

Wij bieden…

 • een vergoeding conform de cao Jeugdzorg. Als je 32 uren per maand stage loopt, ontvang je een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand. Als je minder dan 32 uur per week stage loopt, dan is dat bedrag lager. Zie voor overige voorwaarden de Cao Jeugdzorg.
 • een smartphone en een laptop waar je tijdens je stage gebruik van kunt maken.
 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waar stagiaires ook onder vallen. Dit is opgenomen in het stagecontract. Jij zorgt er zelf voor dat je voldoende verzekerd bent (wettelijk aansprakelijkheidsverzekering).


Solliciteren
Wil je solliciteren op deze stageplek? We hebben nog een enkele plek vrij. Heb je belangstelling? Solliciteer dan vóór 16 augustus via het sollicitatieformulier. Naast je cv ontvangen we graag een brief met jouw persoonlijke motivatie om stage te lopen bij Lokalis. We streven ernaar om je z.s.m. na de sluitingsdatum te laten weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

Welke stagemogelijkheden zijn er bij Lokalis?

Jaarlijks hebben we in september plek voor een aantal stagiaire in het derde jaar van de HBO opleiding Social Work (MWD, SPH) of HBO (ortho)pedagogiek. Het gaat hierbij om een beroepsvormende stage, in het kader van een van deze opleidingen. Werkervaring is niet vereist. Wel kijken we naar relevante nevenactiviteiten: Het is een pré als uit de activiteiten in jouw CV blijkt dat je nieuwsgierig en initiatiefrijk bent en stevig in je schoenen staat.

Bij Lokalis kun je onder goede begeleiding het uiterste halen uit je stage. Tijdens een meewerkstage werkje bij een van de buurtteams waar je gezinnen begeleidt en je je opgedane kennis en ervaring vanuit je studie kunt koppelen aan de praktijk.

Ben je op zoek naar een afstudeeropdracht of andere stage? Laat ons dan weten wat jij voor Lokalis zou kunnen betekenen met een concreet voorstel. Als er een vraagstuk is binnen de organisatie dat aansluit bij jouw afstudeeronderwerp, dan bekijken we of we mogelijkheden kunnen creëren.

Solliciteren op een stageplaats

Al onze stageplaatsen maken we bekend via onze website, LinkedIn en Twitter. 

Meet & Greet 
Ben je nieuwsgierig geworden? Dan kan je deelnemen aan een online Meet & Greet bij Lokalis om wat meer informatie te verkrijgen over onze organisatie en werkwijze. Zodat je een idee krijgt wat je zoal kunt verwachten als je stage komt lopen bij Lokalis als gezinswerker team jeugd & gezin.

Deze Meet & Greet wordt georganiseerd door Erwinia Haime en Fleur Geschiere, die onze stagecoordinatie doen. Het wordt een middag waarin zij informatie delen, maar ook door casuïstiekbespreking een tipje van de sluier weergeven m.b.t. het generalistisch/wijkgericht werken.Het is geen verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure; wij denken dat dit helpend kan zijn voor jouw stage keuze. 

De Meet & Greet voor stages vanaf september 2021, is begin maart gehouden.

Solliciteren
Wil je solliciteren op deze stageplek? Dan ontvangen we naast je cv  ook graag een brief met jouw persoonlijke motivatie om stage te lopen bij Lokalis. Deze kun je inzenden via het sollicitatieformulier voor stages (sollicitaties per mail worden helaas niet behandeling genomen). Je krijgt z.s.m. na de sluitingsdatum te horen of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.