Actueel

coronavirus

email tijdelijk niet beschikbaar

augustus 2020

Door een geplande migratie van onze IT omgeving, hebben wij helaas  geen mail ontvangen op donderdag 27 augustus 16:00-20:00 uur. Heeft u in dat tijdsbestek een email of agendaverzoek gestuurd aan onze collega's met een @buurtteamsutrecht.nl extensie? Dan heeft u een foutmelding ontvangen en verzoeken wij u vriendelijk uw bericht opnieuw te sturen. 

Daarnaast is de extensie veranderd in @jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Excuses voor het ongemak.


coronavirus

Maatregelen ivm Coronavirus

mei 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met het Coronvirus, werken al onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken vinden telefonisch of digitaal plaats.

Onze gezinswerkers blijven basishulp bieden aan Utrechters. Zij doen dat via de telefoon of via mail. De voordeuren van de buurtteamlocaties zijn voorlopig gesloten.

Concreet betekent dit:

· Gezinswerkers komen weer meer bij gezinnen thuis, maar huisbezoek als vorm is niet vanzelfsprekend. De gezondheid van gezin en gezinswerker, de aard van de vraag en de wens van het gezin, en ook de mogelijkheden van gezinswerkers vanuit hun eigen thuissituaties bepalen primair de vorm van contact. 
· Wij gaan naast vanuit huis dus ook toenemend weer vanuit locaties werken. Gesprekken met klanten kunnen, als daar inhoudelijke redenen voor zijn, ook op locatie worden gevoerd.
· We beogen alle locaties vanaf 1 juni weer normaal in gebruik te nemen, waarbij ook weer gewoon kan worden binnengelopen zonder aanbellen. We nemen hiervoor de nodige maatregelen. 
· We bereiden de plaatsing van één of enkele 'corona containers' voor, die worden ingericht als gespreksruimte met een aparte ingang voor klanten en medewerkers en een midden scheiding van plexiglas. Deze gespreksruimtes kunnen o.a. worden ingezet voor gesprekken met klanten die uit angst voor het coronavirus een gesprek op anderhalve meter niet aandurven. 
· Vanaf de start van corona namen we ‘gewoon’ nieuwe aanmeldingen aan. Daaraan verandert ook de komende periode niets.  
· Collectieve vormen van basishulp hervatten we nog niet in de fysieke variant. Online varianten zijn er wel en bereiden we op vraag uit. En ook bijeenkomsten met partners zetten we in beginsel nog online voort. 


Tas voor Thuis inpakken

Tas voor Thuis

april 2020

Nu kinderen langer thuis zitten en ouders thuiswerken, kunnen sommige gezinnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor hen hebben we samen met andere maatschappelijke organisaties in Utrecht een nieuw initiatief ontwikkeld: Tas voor Thuis.

 Het gaat met name om gezinnen met kinderen (4-12 jaar) voor wie voldoende digitale middelen en gemakkelijk thuisonderwijs niet vanzelfsprekend zijn. Voor hen zit de Tas voor Thuis vol materialen waar geen wifi of laptop voor nodig is en die de creatieve en sportieve ontwikkeling van kinderen stimuleren. Denk aan talenten-en complimentenkaartjes, een leuk gezinsspel, stoepkrijt en stiften, knutselspullen, koekjes, thee en ander lekkers. 

De inhoud draagt bij aan activering van het hele gezin. Voor kinderen zijn zowel bekende als onbekende sportieve en culturele doe-dingen toegevoegd, zodat ze voldoende uitdaging krijgen en in beweging blijven. Naast specifiek aanbod voor kinderen, vind je in de tas ook informatie over hoe je met elkaar omgaat in deze tijd.

Tas voor Thuis is een unieke samenwerking tussen DOCK Utrecht, ZIMIHC, SportUtrecht, Lokalis, de JGZ en Jeugdfonds Sport & Cultuur.


escher handen

Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

februari 2020

‘De transformatie blijkt voor gemeenten een complexe opgave te zijn. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin op lokaal en regionaal niveau is nog lang niet gerealiseerd’, stelt bestuurskundige Jan-Kees Helderman (Radboud Universiteit) in het recent verschenen onderzoek naar de werking van het ‘Utrechtse model’. In de ogen van de onderzoekers kan pas van werkelijke transformatie worden gesproken als er wordt gewerkt vanuit het principe ‘een gezin, een plan, een regisseur’, als sprake is van normaliseren en demedicaliseren, als er maatwerk wordt geleverd, én er tijdig voldoende specialistische kennis aanwezig is zodat escalatie van problematiek kan worden voorkomen. En dat is in Utrecht het geval, stellen de onderzoekers.
Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, werd voor dit artikel in BinnenlandsBestuur geïnterviewd.


logo inspiratieregio

Utrecht is Inspiratieregio onderwijs-jeugd-zorg

januari 2020
De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ te beantwoorden. In de stad Utrecht hebben we - samen met gemeente Utrecht, samenwerkingsverband Sterk VO, en samenwerkingsverband Utrecht po - de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur voor ondersteuning op school, thuis en in de wijk. We worden steeds beter en creatiever in het vinden van maatwerkoplossingen. Daarom is Utrecht nu Inspiratieregio in de aanpak onderwijs-jeugd-zorg.
 

logo lokalis

Collectieve aanpak: hoe doen andere ouders dat?

december 2019

Onder de naam Collectieve Aanpak zijn onze buurtteams samen met de jeugdgezondheidszorg initiatieven gestart voor ouders in verschillende Utrechtse wijken. Het uitgangspunt is dat ouders in een groep veel van elkaar kunnen leren, en elkaar - ook buiten de groep om - kunnen helpen wanneer ze vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Drie projecten waren afgelopen jaar een groot succes.

(Dit artikel is in december 2019 verschenen in de Utrechtse Zorg- en Informatiekrant van ETT Media)


logo lokalis

Oproep aan de minister: ruimte voor duurzame transformatie

november 2019

Lokalis is samen met tal van wijk- en buurtteamorganisaties verenigd in de Associatie Wijkteams. In deze open brief roepen we ministers De Jonge en Dekker op tot de ruimte en tijd die een duurzame transformatie van de zorg behoeft en verdient.


5 dames

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Juli 2019

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en thema’s verschillen vaak erg per wijk. “Onze uitdaging is om met ouders meer preventieve groepsgerichte aanpakken te vinden die ouders helpen en ook bijdragen aan het versterken van de wijk. Essentieel daarbij is samenwerking: als je samen iets aanpakt en een oplossing bedenkt, kom je veel verder.”


Marenne van Kempen en Ank Jeurissen

Samen gezinnen en scholen versterken

September 2018

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet onderwijs een team van professionals hebben die zowel de kinderen als scholen ondersteunen. Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, buurtteam jeugd en gezin, en Ank Jeurissen, directeur Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht, leggen uit.

(Dit artikel is in september 2018 verschenen bij de special Jeugd&Gezin, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij TROUW.)


Marcel van Eck

Gezinswerker Marcel van Eck Sociaal Werker 2020

mei 2020

Collega Marcel van Eck, gezinswerker bij onze buurtteams in Utrecht, is Sociaal Werker van het Jaar 2020. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens een online event op 20 mei. Juryvoorzitter Lex Staal citeerde uit het juryrapport: “Marcel heeft een sterke visie op de ontwikkeling van sociaal werk. Marcel is een verbinder; rond multiproblematiek binnen de gezinnen die hij ondersteunt en met de wijk- en buurtteams, maar ook tussen wetenschap en praktijk.”  

Naast het begeleiden van Utrechtse gezinnen, is Van Eck verbonden aan de academische werkplaats sociaal werk van Tranzo Tilburg University. Als Sociaal Werker van het Jaar zal hij een jaar lang landelijk optreden als ambassadeur en het sociaal werk in Nederland vertegenwoordigen: van gastcolleges tot (digitale) evenement en politieke debatten.

Bestuurder Marenne van Kempen: ‘Marcel heeft dit van harte verdiend. Ik vind het heel belangrijk dat we dit vak een podium geven. Er is en wordt veel van deze beroepsgroep gevraagd. Het is een mooi en veeleisend vak en het is goed om dat te laten zien.


Hand met kleingeld en lege broekzak

Pak armoede en schulden aan!

oktober 2019
Met de Armoedecoalitie Utrecht ondertekenden we het pamflet om mensen met een kleine beurs meer perspectief te bieden. 939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen nauwelijks rond. Samira moet met haar gezin van 4 kinderen rond zien te komen van gemiddeld 70,- per week. Ze heeft geen schulden en maakt gebruik van alle regelingen, toeslagen en fondsmogelijkheden die er zijn. Voor haar is het zonder de voedselbank en hulp van anderen niet vol te houden. Zo zijn er velen, die in deze tijd van hoogconjunctuur, nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. 
We pleiten voor 13 maatregelen die ervoor zorgen dat inkomen toereikend is, schulden niet onnodig worden verhoogd, en overheden meewerken aan duurzame oplossingen voor problematische schulden.
 

Lego poppetjes om tafel

Collectieve Aanpak: Overgewicht in Ondiep

Juli 2019
We geven het stokje door! Collectieve aanpak is een prachtige krachtenbundeling van JGZ en Lokalis in drie Utrechtse wijken waar steeds meer organisaties en initiatieven bij aansluiten. Omdat de aanpak niet vanuit een vaste methodiek werkt, maar vanuit de vraag naar de oplossing gaat zoeken, is het tijd om ervaringen te delen. Dit gaan we in de komende periode doen door het ‘stokje’ door te geven. Verschillende medewerkers die zijn gaan pionieren in de wijk met groepsgerichte aanpak, vertellen over hun ervaring, waar ze tegenaan lopen, de mooie oplossingen die er gevonden worden, de verrassende invalshoeken en nog veel meer. In verschillende vormen, artikelen, vlogs, blogs, strips enzovoort geven wij je komende tijd een kijkje in de verhalen van de Collectieve aanpak met als grote afsluiter een congres op 4 november. Zet deze middag alvast met grote letters in je agenda, want hier komt het verhaal bijeen en presenteren we de uitkomsten. Vorige week is er al een start gemaakt met een interview in Trouw met de bedenkers en kwartiermakers. Veel lees- en kijkplezier de komende tijd.
 
Elle van den Tillart woont al ruim twintig jaar in Utrecht-West, Lombok om precies te zijn. Het grootste gedeelte van die tijd is zij al werkzaam voor de Gemeente Utrecht, waarvan 2,5 jaar bij het Buurtteam Leidsche Rijn. Sinds 2017 is zij weer werkzaam bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Volksgezondheid. Twee dagen als begeleider van de moeder-babygroepen in Overvecht-Noord en twee dagen op het Stadskantoor als pedagoog. Een mooie mix van praktijk en kennis brengt zij mee bij de Collectieve Aanpak. 

Marenne van Kempen en Suzanne Verdoold

Basishulp én specialistische zorg eerder, dichtbij en op maat

Maart 2018

In Utrecht is de basiszorg binnen de jeugdhulp dichtbij jongeren en kinderen in de buurten georganiseerd. De buurtteams spelen daarbij een belangrijke rol. Op het vlak van specialistische jeugdhulp wordt nauw samengewerkt met de Extr@ teams. Deze multidisciplinaire teams zijn onderdeel van een pilot in de wijken Zuilen en Leidsche Rijn om specialistische zorg integraler en beter afgestemd te kunnen bieden.

(Dit artikel is in maart 2018 verschenen bij de special Jeugd&Gezin, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier.)


Anne van Dorp

Ambassadeurs Jeugd steken hart onder de riem

mei 2020

Tijdens de Coronamaatregelen de afgelopen periode, zagen we een stevige afname in het aantal gezinnen dat de buurtteams in Utrecht om hulp of begeleiding vroeg.
Het is goed dat veel mensen hebben geluisterd naar de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Toch hopen we dat iedereen die vragen of problemen heeft, contact met ons opneemt. Hoe eerder, hoe beter. Want hoe eerder we samen aan de slag kunnen, des te sneller we tot een oplossing kunnen komen.
De ambassadeurs jeugd - waaronder onze collega Anne
- steken kinderen, jongeren en gezinnen een hart onder de riem in deze tijd. Wij zijn er, met hart, voor jou.


logo health hub utrecht

Lokalis ondertekent CityDeal Health Hub

januari 2020

Gezondheid en preventie spelen een grote rol in ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom ondertekenden we op 28 januari de City Deal Health Hub. Dit netwerk richt zich op één doel: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. En op die manier alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in de Utrechtse regio.
Met de buurtteams zullen we ons richten op gezonde wijken in Utrecht met gezonde bewoners.


Week van de Armoede: Armoede in de klas

oktober 2019

Op 14 oktober start de week van de armoede 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van een kind/jongere. Aan veel problematiek ligt armoede of schulden ten grondslag. Armoede blijft vaak verborgen, terwijl praten over geld helpt!
In deze week gaan de gezinswerkers in Kanaleneiland en het Voortgezet onderwijs & Speciaal onderwijs team het gesprek binnen de scholen aan om armoede onder de aandacht te brengen. Hoe maak je het bespreekbaar, hoe herken je signalen, en hoe ga je dan het gesprek aan?
Om zoveel mogelijk informatie te bundelen, hebben we een krant gemaakt. Hierin geven we voorbeelden, handvatten en hopen we de scholen te inspireren.


Collectieve Aanpak: Scheiden

augustus 2019
Collectieve aanpak is een krachtenbundeling voor de Utrechtse wijken en scholen, als aanvulling of vervanging op individuele preventie en hulp. Ouders en professionals van allerlei partijen werken in  een vroeg stadium samen. Samen leren, ontwikkelen en delen is de sleutel tot succes.
Onder dit mom organiseerden we in juli een avond voor ouders die gaan of net gescheiden zijn. Ervaringsdeskundigen, vragenstellers en professionals kwamen samen op elkaar te helpen naar de  ultieme oplossing voor de vraag. Een succes bleek uit zowel de reacties van ouders als van professionals.

Suzanne en Quintus

Aanbesteding Buurtteams opnieuw naar Lokalis en Incluzio

Januari 2019

De aanbesteding voor Buurtteams Utrecht is opnieuw gegund aan beide buurtteamorganisaties. Wij zijn ontzettend blij dat wij ons ook de komende zes jaar met de buurtteams kunnen inzetten om inwoners van Utrecht te ondersteunen bij vraagstukken waar ze (tijdelijk) hulp bij nodig hebben. Zo bouwen we verder aan een sterke, sociale en toegankelijke stad.

Tot en met 2024 zullen de buurtteamorganisaties stappen vooruit zetten samen met buurtbewoners, de gemeente, huidige en nieuwe partners. Om écht het verschil te maken in het leven van mensen, streven we ernaar om een duurzame verbetering te realiseren waardoor problemen en hulpvragen voorkomen kunnen worden en iedereen naar vermogen meedoet aan het dagelijks leven. Speerpunten voor de komende jaren zijn het terugdringen en vroegtijdig aanpakken van schulden, ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen, een daling van eenzaamheid en isolement in de stad en in iedere wijk een gezamenlijke aanpak door de wijkpartners op de veelvoorkomende vraagstukken binnen die wijk.

 


Lokalis in Samen Sterk

Juni 2018

Op 23 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Tom van der Eijck samenwerkt met een gezin opdat hun veranderende gezinssamenstelling niet leidt tot uithuiszetting. Dorien de Landtsheer vertelt over het belang van een duurzame oplossing voor jongeren en gezinnen. Het item kunt u hieronder terugkijken.


Lokalis op landelijke tv

Juni 2017

Op 24 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Debbie van Veghel samenwerkt met een vader en school zodat er snel passende hulp komt. Esther Alblas vertelt waarmee gezinnen bij het buurtteam terechtkunnen, over het belang van samenwerken, en het betrekken van de omgeving. Het item kunt u hieronder terugkijken.